Najczęściej kupowane

Pokazano 97-120 z 235 pozycji

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Strawberry Watermelon Bubblegum

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Octan izopentylu; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; Maślan 3-metylobutylu; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; Maślan etylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Dekan-4-olid; Wanilina; Cynamonian metylu; Heksanian etylu; Izowalerian 3 -metylobutylu; Kwas mlekowy; 2-metyl maślan etylu; Octan benzylu; Kwas 2-metylomasłowy; Kwas octowy; Linalol; Octan butylu; Kwas 2-metylopent-2-en-1-owy; Octan (Z)-heksa-3-enylu; 3-hydroksy-2-metylo-4-piron; 1,1´-oksydipropan-2-ol

Bez nikotyny

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Blue Razz Cherry

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; 2-fenylo-4-metylo-1,3-dioksolan; propan-2-ol; Octan 2 – metylobutylu; Octan fenetylu; 2-metoksy-4- (4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylo) fenol; 5- (4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylo) -1,3-benzodioksol; Octan izopentylu; Octan etylu; Kwas octowy; 3-cykloheksylopropionat allilu; 4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on; Benzoesan benzylu; Maślan 3-metylobutylu; Octan pentylu; Cynamonianu izopropylowy; Pin-2(3)-en; Triacetyna; Acetylooctan etylu

Bez nikotyny