Najczęściej kupowane

Pokazano 121-144 z 235 pozycji

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Blue Razz Bull

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; propan-2-ol; Dekan-4-olid; Triacetyna; Octan 1-fenyloetylu; Octan heksylu; Acetylooctan etylu; Cynamonian metylu; Octan etylu; Octan cynamylu; Butanon; Cis-heks-3-en-1-ol; Fenylometanol; Maślan etylu; 3,7-dimethylocta-2,6-dienyl acetate; 3-hydroksy-2-metylo-4-piron; Bursztynian dietylu; Heksan-1-ol; Linalol; N-metyloantranilan metylu; Octan 2,3-dihydroksypropylu; 4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on; Dekan-5-olid

Bez nikotyny

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Berry Peach

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; Etanol; Fenylometanol; Octan izopentylu; Maślan etylu; Dekan-4-olid; Cis-heks-3-en-1-ol; N-etylo-2- (izopropylo) -5-metylocykloheksanokarboksyamid; Linalol; 3-metylobutan-1-ol; Izowalerian 3 -metylobutylu

Bez nikotyny

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Menthol

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; L-mentol; d-p-menta-1(6),8-dien-2-on; L-mentano-3-on; Triacetyna; 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran; Octan mentylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Octan izobutylu; 1,2-propanodiol, 1-etylo; d-limonen

Bez nikotyny

25,00 zł 18,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Strawberry Kiwi

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Triacetyna; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; Maślan etylu; Octan butylu; 2-metyl maślan etylu; Cis-heks-3-en-1-ol; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; 2,6-dimetyolhepto-5-enal; Fenylometanol; Dekan-4-olid; kwas heptanowy; Octan (Z)-heksa-3-enylu; Izowalerian 3 -metylobutylu; Izowalerian etylu; Kwas octowy; Kwas 2-metylomasłowy; Heksanian etylu; Menthol; Octan izopentylu; Kwas kapronowy; 6-metylohepta-5-en-2-on

Bez nikotyny