Najczęściej kupowane

Pokazano 25-48 z 222 pozycji

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Mixed Berry

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Etanol; Maślan etylu; Octan izopentylu; Octan 2 - metylobutylu; propan-2-ol; Bursztynian dietylu; Cynamonianu izopropylowy; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; Benzoesan benzylu; Cynamonian metylu; Linalol; Octan etylu; Triacetyna; 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd; Maślan 3-metylobutylu; Octan izobutylu; Izowalerian 3 -metylobutylu

Bez nikotyny

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Strawberry Banana

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Etanol; Wanilina; Maślan etylu; Dekan-4-olid; 2-metyl maślan etylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Heksanian etylu; Kwas 2-metylomasłowy; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; 4-(izopropylo)-1metylocykloheksan-1-ol; 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd; Octan (Z)-heksa-3-enylu; Cynamonian metylu; 3-metylocyklopentan-1,2-dion; Izowalerian 3 -metylobutylu; (S)-2-hydroksypropanian etylu; Heksan-1-ol; Γ-walerolaton; 3-hydroksy-2-metylo-4-piron; Izopulegol; Kwas octowy; Maślan 3-metylobutylu; Octan heksylu; 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran; 1-(1H-pirol-2-ilo)etan-1-on

Bez nikotyny

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Menthol

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; L-mentol; d-p-menta-1(6),8-dien-2-on; L-mentano-3-on; Triacetyna; 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran; Octan mentylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Octan izobutylu; 1,2-propanodiol, 1-etylo; d-limonen

Bez nikotyny

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Strawberry Ice Cream

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; Octan izopentylu; Izowalerian 3 -metylobutylu; Wanilina; 2-metyl maślan etylu; Fenylooctan fenyloetylu; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; Benzoesan metylu; 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd; Dilaktyd; Heksanian etylu; Izomaślan 3-metylobutylu; propan-2-ol; 1,1´-oksydipropan-2-ol; Cynamonianu etylu; Heksanian alilu; Octan fenetylu; Cynamonian metylu; Cytronelol; Izowalerian etylu; Maślan cynamylu; Maślan etylu; Maślan pentylu; Linalol

Bez nikotyny

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Hawaiian Pog

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Etanol; Bursztynian dietylu; propan-2-ol; Linalol; Octan fenetylu; Octan etylu; Maślan etylu; Butanon; 3-cykloheksylopropionat allilu; Dekan-5-olid; Izomaślan etylu; mleczan etylu; 2-metyl maślan etylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Heksan-1-ol; N-metyloantranilan metylu; Octan izopentylu; Pin-2(3)-en

Bez nikotyny

25,00 zł

Capacity: 10 ml

Smak: Strawberry Watermelon Bubblegum

Skład: Propano-1,2-diol; Gliceryna; Octan izopentylu; 2-izopropylo-N,2,3-trimetylomaślan; Maślan 3-metylobutylu; 2-etylo-3-hydroksy-4-piron; Maślan etylu; Cis-heks-3-en-1-ol; Dekan-4-olid; Wanilina; Cynamonian metylu; Heksanian etylu; Izowalerian 3 -metylobutylu; Kwas mlekowy; 2-metyl maślan etylu; Octan benzylu; Kwas 2-metylomasłowy; Kwas octowy; Linalol; Octan butylu; Kwas 2-metylopent-2-en-1-owy; Octan (Z)-heksa-3-enylu; 3-hydroksy-2-metylo-4-piron; 1,1´-oksydipropan-2-ol

Bez nikotyny